Zinnovia is een projectbureau dat zich inzet voor een leeftijdvriendelijke samenleving.

Dit doen we door zelf projecten te bedenken die mogelijkheden scheppen voor vitaal, verbonden en betekenisvol ouder worden. We werken ook in opdracht.

Focus op 3 thema’s

Woning en leefomgeving

De woning en de leefomgeving dragen bij aan veerkrachtig en zelfredzaam ouder worden. Met onze projecten zetten we ons in voor een comfortabele en veilige woning en een sociale en veilige leefomgeving voor alle senioren.

Betekenis en zin in leven

Wij maken werk van een sociale en betekenisvolle tijdsinvulling in latere levensfasen. Enerzijds om te bereiken dat mensen meer ZIN krijgen in deze fase van het leven. Anderzijds om iets te doen tegen de beeldvorming rondom de pensioenfase én de oudere werknemer.

Gezond ouder worden

Gezondheid en zelfredzaamheid op latere leeftijd is voor een groot deel afhankelijk van de leefstijlkeuzes die mensen maken als ze nog midden in het leven staan. Onze projecten richten zich op voorlichting en bewustwording vanuit een brede benadering van het begrip gezondheid.