Manifest voor veerkrachtig ouder worden

Over het manifest

Met mijn manifest wil zowel de ouder wordende mens als de bestuurders en beleidsmakers duidelijk maken, wat voor actie genomen moet worden om lang en gelukkig te leven.


Het manifest ‘Zinnoveren’

Als we ouder worden krijgen we te maken met twee soorten veranderingen: groei én verlies. De manier waarop wijzelf deze veranderingen een plek geven is bepalend voor ons leefplezier en onze ‘kwaliteit van leven’. De veerkracht en de motivatie (zin in het leven hebben) die we hiervoor nodig hebben, komen voort uit persoonlijke bronnen van energie, optimisme, kracht en sociale steun. Tegelijkertijd zijn omgevingsfactoren van belang. We kunnen bijvoorbeeld in de ene situatie veerkrachtig reageren en in de andere niet.

 

Ik geloof dat we in onze samenleving meer werk moeten maken van het veerkrachtig ouder worden door de mogelijkheden te scheppen.

Ik geloof dat ieder mens in meer of mindere mate veerkracht in zich heeft. Veerkracht is te ontwikkelen. Daartoe dienen wij onze drijfveren, behoeften, wensen en ambities te gebruiken om zin in het leven’ te behouden.

Ik nodig u uit, ouder wordende mensen, om als uniek individu maar ook als onderdeel van een (sociale) gemeenschap, de juiste omgeving te creëren voor een prettige oude dag. Het is nooit te laat om te beginnen.

Ik nodig u uit, bestuurders en beleidsmakers, om de ouder wordende mens te ondersteunen bij het zoeken en creëren van een passende leefomgeving.

Ik pleit voor het gebruiken van een nieuw werkwoord hierbij.

Samen aan vernieuwingen werken die leiden tot veerkrachtig ouder worden en ‘zin in het leven’ noem ik ‘zinnoveren ®‘.

.