Wat ik doe

Training & workshops

  • (Online) Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken
  • Training SamenKracht dialoogbegeleider
  • (Online) Mantelzorgcursus BordjeVol

Studio BRUIS

BRUIS is een methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond hun 55+ wooncomplex. Alle activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een nieuwe wooncultuur (clubcultuur) en nieuwe manieren van activiteiten organiseren. De eigen kracht (interesses, ambities, hobby’s en talenten) van bewoners vormen hiervoor het vertrekpunt. Meer informatie.

SamenKracht

Samen met opdrachtgevers werk ik aan SamenKracht in onze veranderende samenleving. Het gaat om thema’s als:

  • Gemeenschapsvorming in onze ouder wordende samenleving
  • Netwerkontwikkeling in wijken
  • Ertoe doen van ouderen
  • Samenwerken vanuit talent
  • Dialoog ipv debat

Schrijven

  • Op www.deaardedraaitdoor.nl schrijf ik over het herstellen van de verbinding met jezelf, elkaar en de natuur.
  • De inspiratieblog op deze site is gericht op thema’s als natuur, levensgebeurtenissen en ouder worden in onze samenleving.

Laatste nieuws & inspiratieblogs