Met onze projecten

zetten we ons in voor een

leeftijdsvriendelijke samenleving

Lees er op deze pagina meer over

Uitvoerend onderzoek Werkveldcoaching

Onderzoeksmatig innoveren in de praktijk van het onderwijs (toegepast gerontologie). Doel: Een passen de onderwijsdienst ontwikkelen om het gat tussen studie en arbeidsmarkt te verkleinen .

logo medior nu, senior later

Ontwikkeling Informatie- en advies platform

Wij werken voor iedereen die oplossingen zoekt
voor comfortabel en veilig wonen en leven.
Jong, oud, fit of minder fit, mantelzorger of – ontvanger, iedereen bieden we maatwerk. www.mnsl.nl


Ontwikkeling & uitvoering

Klein avontuur, groot feest! Een event voor 65-plussers gericht op ontmoeting en het vinden van nieuwe inspirerende activiteiten.

www.enjoy65.nl

Training, dialoogbegeleiding

Een krachtgerichte methodiek die zich richt op de houding en vaardigheden van beroepskrachten, beleidsmakers en vrijwilligers in zorg en welzijn om ouderen te kunnen ondersteunen via de empowerment-benadering.


Workshops & Lezingen

Thema’s:

  • Comfortabel en veilig wonen
  • Woonvormen senioren
  • Blue zones
  • Zingeving

Publicatie Tijdschrift Geron

Artikel geschreven voor Gilde Nederland naar aanleiding van door hen uitgevoerd onderzoek.

Titel: POWER Veerkracht op leeftijd: Een nieuw project van Gilde Nederland


Burgerinitiatief begeleiding

Werkgroep Toekomstbestendig Wonen voor Senioren in Uden: Begeleiding van bewonersinitiatief voor moderne hofjes

Burgerinitiatief begeleiding

Begeleiding burgerinitiatief ter voorkoming eenzaamheid in verzorgingshuis Sint Jan in Uden


Onderzoek bij Stavoor

Onderzoek gebruik Blue Zones in Pensioen in Zicht cursus naar hoe cursisten richting willen geven aan de levensfase na het pensioen.

Projectmanagement Stichting Vughterstede

Vormgeving symbolen en tekst vernieuwend zorgconcept competentiezorg