Innovatie competentiezorg

Innovatie competentiezorg

Ik heb een bijdrage geleverd aan het vernieuwende zorgconcept genaamd competentiezorg. Competentiezorg heeft tot doel om bewoners van Vughterstede te laten ervaren dat – ondanks toenemende beperkingen – er nog volop mogelijkheden zijn om kwaliteit van leven te behouden en zelfs te vergroten. Ik heb in een een innovatieplan beschreven hoe de groep bewoners van de aanleunwoningen bij competentiezorg betrokken kan worden en wat nodig is in de werkwijze van Stichting Vughterstede om deze groep hierbij te ondersteunen.

Daarna heb ik het project begeleid voor de vormgeving van de symbolen en de tekst behorend bij het vernieuwend zorgconcept competentiezorg.

Centrale begrippen: ✓ Competentiezorg, ✓ Empowerment, ✓ Zelfredzaamheid, ✓ Empathy map, ✓ Innovatie, ✓ kwalitatief onderzoek

  • Client Stichting Vughterstede, Vught
  • Date 27 augustus 2014
  • Tags Onderzoek