SamenKracht dialogen

SamenKracht dialogen

Samenkracht biedt trainingen in het hele land aan voor mensen die Samenkracht moderator willen worden.  Ook organiseren we samen met lokale partners dialoogbijeenkomsten voor ouderen. Ze gaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden. We laten hoofd, hart en sociale verbinding samen in beweging komen. Door de inzet van een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde methodiek.

Onze missie is

  • Ouderen het gevoel geven dat ze erbij horen
  • Mee laten praten én mee laten doen in de samenleving
  • Aandacht voor zingeving en verbondenheid
  • Verbinder zijn tussen burgers en maatschappij
  • Samen werken met mensen vanuit hun kracht en talent
  • Samen kracht ontwikkelen om situaties te verbeteren

Samenwerkingspartners: Kees Penninx, Sabine Verkroost en Loes Hulsebosch

  • Date 2 juni 2020
  • Tags Community building, Dialoog
  • URL View Project