Ontwikkeling tool Professionele Identiteit

Onderzoeksmatig innoveren in de praktijk van het onderwijs (toegepast gerontologie). Doel: Een passende onderwijsdienst ontwikkelen om het gat tussen studie en arbeidsmarkt te verkleinen.

Taken:
• Verkennend onderzoek : Uitvoering kwalitiatief onderzoek dmv interviews met alumni, data-analyse
• Ontwikkeling van tool ‘werken aan professionele identiteit’ samen met opleiding, studenten en alumni.

 

  • Client Fontys Hogeschool
  • Date 10 december 2019
  • Tags Onderzoek, Tool ontwikkeling