Zinnoveren ®
is een samentrekking
van zin(geving) en innoveren

 

 

Door te kijken naar wat zin geeft, wint het leven aan kwaliteit

Waardoor iemand zin en betekenis ervaart in zijn alledaagse leven verschilt van persoon tot persoon. Het gaat om datgene wat het leven de moeite waard maakt, waarvoor je ‘s-ochtends je bed uit komt. Kortom de dingen waar iemand energie van kríjgt of sterk waarde aan hecht. Voor deze dingen is iemand gemotiveerd om door te gaan, ook als het leven even wat moeilijker is. Het kan zelfs leiden tot verbetering van lichaamsfuncties of de behoefte daar iets aan te doen.

Vaak gaat het ervaren van zin gepaard met het gevoel ertoe te doen of zich gezien, gehoord of gekend te voelen. Ook de omgeving of samenleving kan dus een bijdrage leveren aan de zinverlening van een individu. En een gelukkig mens kan op zijn beurt weer een bijdrage leveren aan zijn omgeving.

Onderzoek (2013) van het Verwey-Jonker instituut en Ecorys bij het zingevingsproject Motto Rotterdam laat zien dat aandacht voor zingeving ook daadwerkelijk leidt tot minder beroep op zorg. Ook een verkennend onderzoek (2011) naar de effecten van zingevingsondersteuning, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers, laat zien dat positieve effecten van zingevingsondersteuning aannemelijk zijn.

 

Meer zin, minder zorg!

 

Zinnoveren ® is daarom meer dan investeren in vernieuwingen van producten en diensten (innoveren) of een andere, vernieuwende manier van organiseren. Het gaat om een andere manier van denken, doen en communiceren van zowel professionals als de ouder wordende mens. Niet gericht op kostenreductie en efficiëntieverbetering, maar mensgerichte vernieuwing. Het doel is altijd dat een individu bij het ouder worden of bij afhankelijkheid van zorg datgene kan blijven doen wat het leven betekenisvol maakt.