Algemene voorwaarden groepsbijeenkomsten ‘Zό wil ik wel oud worden’

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de groepsbijeenkomsten ‘Zό wil ik wel oud worden’ van Zinnovia.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving geschiedt op de site door middel van het aanmeldformulier. Met het versturen van het aanmeldformulier bevestigt de cursist deelname aan de cursus.

Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Derhalve geeft inschrijving geen garantie op het volgen van de cursus.

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3 Annulering door de cursist

Bij annulering tot een week voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld volledig geretourneerd. Bij annulering vanaf een week voor start is 50% van het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij tussentijds onderbreken van de cursus wordt geen cursusgeld geretourneerd. Uiteraard zal Zinnovia rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan Zinnovia beslissen om het cursusgeld gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering.

Artikel 4 Annulering door Zinnovia

Zinnovia behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht.

Artikel 5 Betaling

De prijs zoals aangegeven op de website per locatie/cursus wordt gehanteerd. De cursist wordt na inschrijving op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zijn ontvangen.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De cursist dient de door andere cursisten en cursusleidster verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Zinnovia of de cursusleidster zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Zinnovia mag foto’s die eventueel gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten plaatsen op de website www.zinnovia.nl en op de facebookpagina.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Deelname aan groepsbijeenkomsten ‘Zό wil ik wel oud worden’ is voor eigen verantwoording en risico van de cliënt.

Artikel 8 Copyright

Al het door Zinnovia vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zinnovia niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten of diensten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.