Resultaten enquête Zinnovia

Ik wil mensen helpen bij het creëren van mogelijkheden voor zichzelf om prettig ouder te worden. Ik geloof in de strategie om gedurende de gehele levensloop aandacht te besteden aan (de mogelijkheden tot) het bewaren van onafhankelijkheid, vaardigheden en vitaliteit. Dit zijn allemaal middelen om regie te houden en datgene te kunnen doen wat je leven betekenisvol maakt. Om te weten aan welke informatie mensen behoefte hebben, heb ik een vragenlijst rondgestuurd. 

In totaal hebben er 106 mensen in de leeftijd tussen 38 en 77 jaar meegedaan aan de enquête. Een klein deel van de deelnemers heb ik zelf uitgenodigd per e-mail. In deze e-mail heb ik gevraagd de uitnodiging door te sturen naar mogelijk geïnteresseerde 40-plussers (sneeuwbal-methode).

Ruim driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk om zich voor te bereiden op latere levensfasen. Hier zijn geen verschillen tussen werkenden, gepensioneerden of leeftijdsgroepen. Als gevraagd wordt of men zich voorbereidt op deze latere levensfasen dan zegt de helft er zowel over na te denken als er naar te handelen. De andere helft denkt er alleen over na, vindt het nog te vroeg om erover na te denken of wil er geen plan voor maken. Op de vraag welke thema’s aan de orde moeten komen in een cursusprogramma over ouder worden scoren de thema’s ‘woonvormen voor senioren’ en sociaal, actief en betekenisvol ouder worden het hoogst.