De toegepast gerontoloog

De HBO-opleiding toegepaste gerontologie is een opleiding die zakelijke en sociale elementen combineert. Een toegepast gerontoloog (TG) heeft kennis over het biologische, psychologische en sociale proces van ouder worden en is opgeleid om bijbehorende vraagstukken aan te pakken. Kenmerkend voor toegepast gerontologen is dat zij kijken naar het geheel van alle facetten die de kwaliteit van leven van de ouder wordende mens bepalen. Denk aan facetten als wonen, welzijn, zorg, zingeving, werk, vrije tijd en participatie. Een ander belangrijk kenmerk is het leggen van verbindingen. Een toegepast gerontoloog is een verbinder van mensen en disciplines, maar legt ook verbindingen tussen de werelden van beleid en praktijk door de taal van beide werelden te spreken. De behoeften en wensen van de ouder wordende mens staan altijd centraal bij het oplossen van vraagstukken en het ontwikkelen van diensten en producten. Zowel ouderen en hun naasten, als professionals en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.

De opleiding wordt sinds 2010 op twee plekken in Nederland gegeven, bij Fontys Hogescholen in Eindhoven en Windesheim in Zwolle.