Het verhaal van een Woonpionier in Uden

Heb jij al eens nagedacht hoe je wilt wonen op je oude dag? In een woonvorm waar service geboden wordt en waar zo nodig zorg voorhanden is? Blijf je liever zo lang mogelijk in je eigen huis wonen? Of kies je misschien voor een hele andere optie?

Veel mensen stellen dit nadenken zo lang mogelijk uit, maar Ines Hoyng kijkt vooruit. Er is in haar woonplaats alleen geen woonvorm die bij haar wensen past. Daarom heeft ze het initiatief genomen om deze samen met anderen vorm te gaan geven.

foto 22 maart

Woonpionier in Uden

Ines is een vitale zestiger. Ze onderneemt veel dingen, is politiek actief en doet vrijwilligerswerk. Sinds 1,5 jaar is ze gepensioneerd. Als alleenstaande vindt ze het belangrijk om het goed voor zichzelf te regelen. Ze heeft van dichtbij gezien hoe belangrijk dat is. Haar moeder was lange tijd ook op oudere leeftijd nog actief, maar toen ging haar gezondheid achteruit. Haar vrienden waren van dezelfde leeftijd en konden niet meer bij haar langskomen. Er kwam uiteindelijk bijna niemand meer. Ines wil dit voor zichzelf voorkomen. Ze wil dicht in de buurt van gelijkgestemde andere senioren wonen. Tegelijkertijd vindt ze het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen in een vitale en veilige omgeving.

Eigen initiatief

Een modern hofje spreekt haar aan, maar in de huursector bestaat dat niet in Uden. Dus ging Ines gemotiveerd naar inspraakavonden van de plaatselijke woningcorporatie en de gemeente. Daar leerde Ines een belangrijke les: alleen kom je niet ver. Ze ontmoette wel mensen met hetzelfde doel waarmee ze zich in september 2015 aansloot bij de G1000-beweging. G1000, een burgertop, heeft in Uden een belangrijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen burger en gemeente. Inwoners van Uden denken mee en pakken zelf initiatieven op rondom thema’s die ze belangrijk vinden. Zo ontstond ook de werkgroep “Toekomstbestendig wonen voor ouderen”.

Medestanders zoeken

Er vormde zich een klein kernteam dat de publiciteit zocht, zich inlas in de wereld van woonvormen voor senioren en waardevolle contacten legde met onder andere de gemeente, de woningcorporatie en bestaande woongemeenschappen. Aangezien de groep nog te klein was om echt tot concrete plannen te komen, volgde in maart 2016 de inspiratiebijeenkomst “Nieuwe woonvormen voor senioren”. De grote vraag was natuurlijk; hoeveel mensen komen er op af? De opkomst was overweldigend. Zo’n 30 gelijkgestemden meldde zich daarna voor een vervolgbijeenkomst in April.

Het vervolg

De werkgroep is groter geworden en gaat samen aan de slag, maar is er uiteraard nog lang niet. Er komt van alles bij kijken: het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, zoeken van een locatie, een juridische en financiële structuur, het aantrekken van professionele hulp, de communicatie intern en naar buiten, en niet te vergeten de groepsdynamiek. Wil je meer weten over de ontwikkelingen? Volg de initiatiefgroep op Facebook of via deze nieuwsbrief.