Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Zinnovia levert producten en diensten op deze website onder de volgende gebruiksvoorwaarden, die gewijzigd mogen worden zonder voorafgaande verwittiging. Bij gebruik van deze website ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze website is gemaakt door Zinnovia, Muffelke 11, 5406AT, Uden.
Privacy
Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt bij het verzenden van kaarten, het aanmaken van accounts of het bestellen van diensten of goederen. Gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en voor het verzenden van onze periodieke nieuwsbrief. Zinnovia verstrekt geen gegevens aan derden.
Copyright
De inhoud van deze site is eigendom van Zinnovia. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verkopen, distribueren, tentoonstellen of op welke andere manier dan ook gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zinnovia.Wij gaan er vanuit dat de e-cards rechtenvrij materiaal of afgekocht materiaal bevatten. Mocht u van mening zijn dat dit niet het geval is, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via de contact pagina om deze kwestie dan te bespreken.
Gedrag
Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Zinnovia naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je deze website nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct is.Zinnovia heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.
Aansprakelijk
Onder geen enkele omstandigheid is Zinnovia aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website.
Aanpassen
Zinnovia behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment en zonder mededeling te veranderen. Het is aanbevelenswaardig dat de gebruiker regelmatig de site bezoekt en nagaat of er veranderingen zijn opgetreden.